TERAPIA

Psychobiologia subkomórkowa demonstruje, że uzdrowienie naszych przeszłych indywidualnych traum oraz pokoleniowych wzorców oraz jest bezpośrednio odzwierciedlane w zmianach w emocjach i w symptomach fizycznych tu i teraz jak i w przyszłych podobnych okolicznościach. W ten sposobów pozwala ona skutecznie i trwale uzdrawiać zarówno reakcje takie jak napięcie, negatywne emocje lub impulsywne zachowanie oraz bardziej złożone wzorce istniejące w relacjach, przekonaniach, realizowanych wartościach oraz w stylu życia.

Inwestycja

1 dwu-godzinna sesja wraz ze spotkaniem (30-45min) sprawdzającym efekty: 455 zł / 100 euro

3 sesje (ze sprawdzeniem efektów każdej): 1200 zł / 270 euro

5  sesji (ze sprawdzeniem efektów każdej): 1820 zł / 400 euro

10% dochodu przeznaczam na cele charytatywne: Otwarte Klatki, Green Peace, Sea Shepherd, Wolny Las, stowarzyszenia opiekujące się bezdomnymi zwierzętami na Gran Canarii, organizujące akcje sprzątania oceanu i plaż.

Metody, których używam, są wybierane zgodnie z indywidualnymi potrzebami danej osoby:

I. PSYCHOBIOLOGIA SUBKOMÓRKOWA

Jest to zestaw technik, które pozwalają terapeucie łatwo zidentyfikować skąd pochodzą problemy, z którymi zmierza się klient w oparciu o objawy fizyczne i emocjonalne. Klient zakreśla kontekst owego problemu, ocenia na skali 1-10 jego intensywność i wspólnie z terapeutą określa co będzie pożądanym efektem danej sesji. Po dobrze postawionej diagnozie, terapeuta wie gdzie należy sięgnąć, aby wyleczyć te tzw. traumy (czyli uszkodzenia), w indywidualnej historii lub we wzorcach pokoleniowych. Często problem, z którym przychodzi klient jest funkcją kilku takich uwarunkowań, stąd kilkakrotnie trzeba sprawdzać efekt danego działania i kontynuować leczenie traum z przeszłości. Proces jest zakończony, kiedy klient uzyska pożądany efekt sesji, który zostanie po paru dniach zweryfikowany na sesji sprawdzającej.

Cząstkowe efekty zazwyczaj udaje się osiągnąć w ramach 1 sesji, ale jeśli chodzi o tematy bardziej złożone lub chroniczne, należy się spodziewać że będzie potrzeba podjąć kilku sesji. Pomyślne zakończenie procesu leczenia wiąże się doświadczeniem przez klienta spokoju i lekkości, bez śladu napięcia emocjonalnego, jakie było obecne na początku pracy nad problemem. Całkowicie zmienia się również doświadczanie sytuacji i kontekstów, które wcześniej wiązały się z danym problemem. Po uzdrowieniu traum zmienia się interpretacja i podejście do tych okoliczności, a w ciele pozostaje spokój i harmonia.

Proces terapii wspiera się techniką EFT (Emotional Freedom Technique), dzięki czemu można oczekiwać zmian w krótkim czasie i w najmniej bolesny sposób.

Sesje odbywają się w formule online, przez Zoom, Googlemeet, Teams. Możesz także skorzystać z innego komunikatora, na przykład Viber, Whatsapp lub Messenger. Sesje w Internecie wymagają użycia kamery internetowej i wymagają dobrej jakości połączenia oraz cichej przestrzeni pozwalającej na skupienie uwagi.

II. UNITY THERAPY

Technika mająca wiele wspólnego z „pustym krzesłem” w terapii Gestlalt, odnosząca się do mechanizmu projektowania naszego wnętrza na innych ludzi czy zjawiska, a nawet przedmioty. Swoje zastosowanie znajduje w pracy nad relacjami, jak i każdego innego układu lub systemu. Zwykle kombinowana jest z terapią psychobiologiczną, aby dotrzeć głębiej do warunkujących traum.

III. LIFE COACHING

Kombinacja różnych struktur, technik i podejść w celu wsparcia klienta w jego rozwoju personalnego. Coaching może dotyczyć jednego wybranego obszaru, choć często ma znaczenie analiza i uporządkowanie różnych aspektów życia, wartości i marzeń. Na tej podstawie następuje zaplanowanie możliwie najskuteczniejszej drogi do ich pełnej realizacji i odkrywanie i leczenie wszelkich oporów i traum, które mogą stać temu na przeszkodzie.

  • Cichy Umysł
  • Wewnętrzny Spokój
  • Optymalna ścieżka życia
  • Proces naprawy „kolumny Ja”
  • Proces leczący deficyty uwagi
  • Proces na zaburzenia ze spektrum zespołu Aspergera.

IV. TERAPIA UZALEŻNIEŃ

(różne rodzaje narkotyków, takie jak nikotyna, alkohol, opiaty, internet, cukier itp.)

Jest to grupa technik opracowanych przez doświadczonego specjalistę Matta Foxa, które eliminują mechanizm uzależnienia poprzez leczenie przyczyn jego powstania. Terapia, w zależności od stopnia uzależnienia, wymaga około 10 spotkań zaplanowanych i rozłożonych w czasie, a także zrealizowania procesu Cichego Umysłu. Terapia może odbywać się przez internet dopóki realizowane są wszystkie obostrzenia kontraktu terapeutycznego.