Warsztaty

Zajęcia grupowe z zakresu rozwoju osobistego: metody radzenia sobie ze stresem, rozwijanie kontaktu z samym sobą, budowanie dobrych relacji z innymi, zarządzanie sobą w czasie, wspieranie realizowania indywidualnego potencjału oraz nauka zestawu narzędzi terapeutycznych dla własnego rozwoju.

Psychologia w Pigułce

Nauka skutecznych narzędzi terapeutycznych do osobistego użytku na co dzień;

  • „W poszukiwaniu czasu na to, co najważniejsze”. Planuj według ważnych wartości;
  • „Daj sobie spokój”. Naucz się zarządzać emocjami;
  • „Ja – Ty – My”. Balans i przepływ w relacjach;
  • „Swoją drogą”. Żyj swoim życiem i potencjałem;
  • „Empatia”. Poszerz swój emocjonalny świat.

Są one prowadzone w formule internetowych video-konferencji lub stacjonarnie w Polsce lub na Gran Canarii (retrity Your happy island „ze zmianą i ciałem”).